Cơ cấu tổ chức Khoa công tác xã hội


18-03-2019

* Định hướng và lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động của Khoa là Chi ủy và Ban chủ nhiệm khoa . Đồng thời có sự phối hợp hoạt động của các tổ chức: Công đoàn Khoa, Liên chi đoàn và Hội sinh viên khoa, Chi đoàn cán bộ....

Khoa Công tác xã hội hiện nay có 3 tổ bộ môn:

- Bộ môn Cơ sở Công tác xã hội

- Bộ môn An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng

- Bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Khoa Công tác xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có:

  • Ban chủ nhiệm Khoa:

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hiệp Thương:

- Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Nguyễn Duy Nhiên

  • Tổ trưởng bộ môn:
  1. Tổ Cơ sở CTXH: TS. Phạm Văn Tư
  2. Tổ An sinh xã hội và phát triển cộng đồng : Th.S. Nguyễn Thị Mai Hương (phụ trách)
  3. Tổ CTXH với trẻ em và gia đình: ThS. Đỗ Nghiêm Thanh Phương

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Khoa Công tác xã hội nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2015:

- TS. Vũ Thị Kim Dung: Trưởng khoa, Bí thư chi bộ Khoa

- TS. Nguyễn Hiệp Thương: Phó Trưởng khoa (kiêm Trưởng Bộ môn CTXH với trẻ em và gia đình)

- TS. Nguyễn Duy Nhiên: Phó trưởng khoa

- TS. Phạm Văn Tư: Trưởng Bộ môn Cơ sở CTXH

- TS. Nguyễn Mai Hồng: Trưởng Bộ môn An sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

5. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Công tác xã hội hiện nay có 25 người. Trong đó có 01 PGS, 05 Tiến sỹ, 17 Thạc sỹ (13 Thạc sỹ đang làm Nghiên cứu sinh trong nước, 01 NCS nước ngoài ). Các giảng viên của Khoa đều được đào tạo cơ bản, có nền tảng kiến thức vững chắc, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và giảng dạy về Công tác xã hội ở các trình độ khác nhau.

Sức trẻ của đội ngũ cán bộ giảng viên là một thế mạnh của Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với lực lượng là những cán bộ trẻ năng động, tâm huyết, đầy sáng tạo, tha thiết gắn bó với nghề công tác xã hội, nhièu ước mơ và khát vọng, nhiều cơ hội, triển vọng và điều kiện để phấn đấu, trau dồi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đó là một trong những nhân tố quan trọng để Khoa Công tác xã hội sẽ khẳng định bước tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tham gia hoạt động đào tạo của Khoa còn có đội ngũ các GS, PGS, Tiến sỹ, giảng viên các chuyên ngành gần với chuyên ngành CTXH như Tâm lý học, Xã hội học, Triết học, Quản lý Giáo dục, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục chính trị…ở các khoa khác của Trường ĐHSP Hà Nội.

Người đăng:admin admin
18-03-2019