Tầm nhìn và sứ mệnh


18-03-2019

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh

Khoa Công tác xã hội có sứ mệnh đào tạo trình độ đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Công tác xã hội cho các cấp, ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là cho các tổ chức chính trị - xã hội, các trung tâm bảo trợ xã hội, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội, đơn vị nghề nghiệp từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, tỉnh, thành phố vì mục tiêu an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Song song với sứ mệnh đào tạo, Khoa Công tác xã hội còn có sứ mệnh nghiên cứu, ứng dụng đa dạng các lĩnh vực trong xã hội, cung cấp dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng, thực hành Công tác xã hội đóng góp cho sự ổn định, bền vững của xã hội, vì mục tiêu hướng tới sự công bằng, hạnh phúc và phát triển dựa trên sự tôn trọng quyền và phẩm giá con người,

Tầm nhìn

Tới năm 2020, Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội sẽ trở thành trung tâm đào tạo và cung cấp các dịch vụ Công tác xã hội chất lượng cao, có uy tín, là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế về công tác xã hội lớn nhất khu vực miền Bắc.

Người đăng:admin admin
18-03-2019