KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5 Nhà D3 - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024-37547823 - Fax: 024-37547971

Email: k.ctxh@hnue.edu.vn

Website: http://ctxh.hnue.edu.vn/