TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ CTXH TRƯỜNG HỌC


09-07-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SƯ  PHẠM HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông tin chương trình SĐH QTCTXHTHQTCTXH

------------------------

 

Hà Nội, ngày 7  tháng 7   năm 2019

     

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC

 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị CTXH trường học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có năng lực quản trị các hoạt động CTXH trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và có năng lực nghiên cứu khoa học, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong trường học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị CTXH trường học trang bị cho người học kiến thức hiện đại chuyên sâu về quản trị nhà trường, quản lí các hoạt động CTXH trong nhà trường;

-  Người học được nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị trường học thân thiện, hạnh phúc; năng lực quản lí các hoạt động CTXH trong nhà trường

- Người học có những kĩ năng lãnh đạo, ra quyết định, làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng trường học hạnh phúc, kỹ năng tổ chức các hoạt động CTXH trường học để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong trường học.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ phụ trách công tác xã hội trường học, tư vấn tâm lí trường học ở Sở, Phòng Giáo dục – Đào tạo

- Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong nhà trường, cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí, CTXH, phụ trách công tác Đảng, Công đoàn, đoàn, đội ở các cơ sở giáo dục

- Những người có nhu cầu khác.

 

 

Những chuyên đề đào tạo

- Quản trị CTXH trường học

- Quản trị nhân sự

- Kỹ năng quản trị trường học

-  Quản trị chiến lược trong trường học

- Quản trị xây dựng trường học hạnh phúc

- Truyền thông, phòng ngừa các vấn đề trong trường học

- Kỹ năng tạo động lực cho bản thân, cho giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Kỹ năng quản lý cảm xúc và làm việc nhóm

- Kỹ năng xây dựng chương trình phòng ngừa trong trường học

- Chẩn đoán, phát hiện sớm vấn đề của học sinh

- CTXH với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường

- CTXH trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Công tác xã hội với học sinh nghiện

Công tác xã hội với học sinh nghiện internet & trò chơi trực tuyến

- Quản trị tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

- Quản trị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho HS

3. Dự kiến mức học phí/người/năm

Theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ liên hệ:

Khoa CTXH – Trường ĐHSPHN

Tầng 3 nhà D3- 136 Xuân Thủy,Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng khoa:TS.Nguyễn Hiệp Thương.

ĐT: 0984821975

Email: thuongnh@hnue.edu.vn

 

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Cán bộ tư vấn, hỗ trợ

TS. Phạm Văn Tư(Trưởng bộ môn)

ĐT: 0987183899

email: tupv@hnue.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Hiếu ( trợ lý sau đại học)

ĐT: 0983863333

email: hieu.ctxh@gmail.com

 

 

 

 

Người đăng:Quản trị viên
09-07-2019